تماس با ما
شرکت نگین رایانه الماس خراسان
مشهد - خیابان عامل - خیابان شیشه چی ۲۱ - پلاک۱۲۰ - طبقه اول
مشهد - میدان سعدی نبش چمران ۵
شماره تماس: ۲۲۹۹۰۵۰ (۰۵۱۱)